De uitslagen worden bijgehouden door de wedstrijdsecretaris.

 

Jans Kuiper heeft dit altijd met veel enthousiasme en inzet gedaan. Jans heeft aangegeven met het secretariaat te stoppen.

We zoeken daarom een nieuwe wedstrijdsecretaris.

Dit mag ook ingevuld worden door meerdere personen. (Bijvoorbeeld alleen voor de jeugd, of senioren, of technisch en lopen, of gewoon met een paar, als daar goede afspraken voor zijn. Of per onderdeel van de werkzaamheden)

 

Taken van de wedstrijdsecretaris:

  • Informatie verstrekken aan (wedstrijd)leden over wedstrijden.
  • Het publiceren van, zo mogelijk, alle prestaties van atleten op de website.
  • Het schrijven van wedstrijdverslagen van behaalde resultaten voor de media (o.a. De Koerier, De Veendammer, HS-krant, Weekblad Tussenklappen).
  • Het bijhouden van clubrecords per categorie door middel van het verzamelen van uitslagen waaraan atleten hebben deelgenomen.
  • Publiceren van de clubrecords in het clubhuis en op der website.
  • Bijwonen van bestuursvergaderingen en verslag doen vanuit het wedstrijdsecretariaat.

 

Als je je wil inzetten voor het wedstrijdsecretariaat kan je dat bij een van de bestuursleden of bij Jans kenbaar maken.

 

Jans blijft het bij gebrek aan vervanging nog doen. Hij is voor zijn bewezen diensten in de ledenvergadering van 2016 benoemd tot erelid van de vereniging.